Animal Verschieting

Beste leden van Oude Doelen,

Onze jaarlijkse 3D -verschieting zal dit jaar plaats vinden op:

Zaterdag – 7 juli 2018 - aanvang om 11.00 uur.

Jullie zijn van harte welkom vanaf 10.00 u. op het terrein van tuincentrum “De Bolusberg”, Boerenweg 7, 4622 RT Bergen op Zoom.

Aangezien we al om 11.00 u. beginnen met schieten: denk er aan, dat je wat te eten meeneemt voor tussendoor; de barbecue begint pas rond 18.00 u.!

Zoals ieder jaar vragen we ook dit jaar weer een bijdrage voor de barbecue: € 5,00 per lid en van de partner van ons lid € 11,50 p.p. incl. drinken!

Aanmelden kan tot 28 juni a.s. - dit in verband met de bestelling van de barbecue - door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij Peter of Maureen! Bij aanmelding gelieve gelijk betalen a.u.b.!!!

Nog een paar huishoudelijke mededelingen:

- I.v.m. beperkte parkeermogelijkheden bij de Bolusberg:

  verzamelen  bij  ons clubhuis en pendelen (van tevoren 

  afspreken, wie met wie meerijdt) naar de Bolusberg;

 

- Er mag alleen geschoten worden met:

  aluminium of houten pijlen!

- Het is ten strengste verboden om te roken in het

  Tuincentrum of bos!

 

- Er blijven geen mensen achter in de hal of schuur, dus

  evt. introducé(e)s lopen tijdens de wedstrijd mee of zijn

  welkom v.a. 16.00 u.!!!

 

- Rond 17.00 u. bekendmaking van de uitslag!

We verzoeken u tevens vriendelijk om op te passen waar u loopt, zodat er niet onnodig planten of dergelijke kapot worden getrapt!

Wij hopen, dat jullie er allemaal zin in hebben en we jullie allemaal op 7 juli a.s. zullen zien op het terrein van “de Bolusberg”.

Vriendelijke groeten,

namens het Bestuur,

de Activiteiten -commissie.

Ik, …………………………doe 7 juli 2018 wel / niet mee met de 3D   - verschieting.

 Ik,……………………….. doe wel / niet  mee met de barbecue,

kies voor ….. x vlees - / …. x vismenu en neem  wel / niet  iemand mee.

 

 

 

=======================================================================================

KOPPELWEDSTRIJDEN

Beste clubleden,

Op de volgende data organiseren wij een koppelwedstrijd:

- 18 januari 2018

- 1 februari 2018

- 15 februari 2018

- 22 maart 2018

- 5 april 2018

- 12 april 2018

- 19 april 2018

 

Het is de bedoeling dat men door loting aan een andere schutter wordt gekoppeld. Dit is dan voor één avond. Op de avond van de verschieting inschrijven in ons clubgebouw voor 19:50 uur. 

Van beide schutters wordt het gemiddelde genomen en bij elkaar opgeteld. Bijvoorbeeld 8 en 7. Dat betekend dat ze samen in een schietbeurt minimaal 15 + 1 punt ( 16 punten) moeten schieten.

Men krijgt 25 schietbeurten, zodat maximaal 25 matchpunten kunnen worden vergaard.

Deze matchpunten gelden ook voor ieder schutter persoonlijk.

Bij de volgende avond wordt er weer opnieuw geloot, zodat als een van de twee schutters niet kan er toch verder gegaan kan worden met het scoren van matchpunten.

Bij deze wedstrijd is het dus mogelijk, welke Boog men ook schiet of welk gemiddelde, dat men allemaal gelijke kansen heeft.

De wedstrijd gaat over 25meter 1 pijl in 25 beurten. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Er zijn 7 wedstrijden. De beste 6 tellen in het eindklassement.

Wij hopen op een grote opkomst!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Oude Doelen